Przejdź do treści

O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi działalność edukacyjną i wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest m.in. integrowanie środowisk związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia oraz budowanie i wzmacnianie wspólnoty wokół wartości, jakie uosabia nasz Patron.

Tworzymy instytucjonalne ramy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Chcemy pobudzać nowatorstwo i wzmacniać inicjatywy pedagogiczne zmierzające do osobowego rozwoju wychowanków.  Biskie jest nam rozwijanie aktywności społecznej poprzez dzielenie się doświadczeniami, radą, pomocą i organizowaniem nowych form działań zmierzających do promowania wiedzy o życiu i dziedzictwie Prymasa.