Pytania i odpowiedzi

 

1. Czy w projekcie mogą uczestniczyć dzieci klas młodszych?

W związku z pytaniami o możliwość uczestniczenia w projekcie uczniów klas młodszych, dopuszczamy regulaminowo do udziału również dzieci poniżej klasy szóstej, bez względu na wiek. Jednocześnie informujemy, że nie tworzymy nowej kategorii wiekowej i wszystkie prace będą oceniane łącznie.

2. Ile prac trzeba przesłać do konkursu?

Wyjaśniamy, że każda szkoła, która zgłasza udział w konkursie poprzez przesłanie ankiety beatyfikacyjnej, sama decyduje, jakie 4 kategorie z 10 zaproponowanych będą konkursowymi oraz obowiązkowo realizuje zadanie nr 10 (projekt znaczka). Szkoła wybiera po jednej pracy z każdej z tych 5 kategorii  i przesyła 5 najlepszych prac – po jednej z 4 wybranych przez siebie kategorii oraz jedną obowiązkową. Przy każdej z prac szkoła określa kategorię, w jakiej zgłoszona jest praca. Do tych 5 prac (przesłanych obecnie wyłącznie elektronicznie) należy dołączyć kartę zgłoszenia w konkursie z klauzulą RODO. Karta oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie https:  //poznajprymasatysiaclecia.pl/, w zakładkach “Zadania projektu” oraz “Dokumenty do pobrania”.

3. Sytuacja w kraju. Czy to ma związek z projektem?

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju i zawieszeniem terminu beatyfikacji, oczekujemy nowej daty uroczystości, pracując nad projektem Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary.

W projekcie może brać również szkoła, która nie przesłała dotąd ankiety beatyfikacyjnej. Termin nadsyłania prac konkursowych to 31 maja  2020 r.  Ankiety można również dosyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie (nawet w przypadku nieplanowania udziału w uroczystości beatyfikacyjnej).

O nowym terminie beatyfikacji powiadomimy po ustaleniu go przez organizatorów.  Będziemy nadal koordynować udział szkół w uroczystościach beatyfikacyjnych, po zakończeniu konkursu.  Przyjmujemy wypełnione ankiety cały czas i można je przesyłać na adres :zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

4. Gdzie znajdują się aktualne informacje o konkursie?

Zachęcamy do wejścia i polubienia naszych stron na Facebooku, gdzie będą zamieszczane aktualności związane z beatyfikacją oraz z projektem “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

Strona FB Stowarzyszenia:
Strona FB projektu:

5.  Kiedy wysłać zgłoszenie udziału w konkursie?

Wystarczy wypełnić ankietę udziału w beatyfikacji wraz z deklaracją udziału w konkursie – do 31 kwietnia 2020 roku. Kartę zgłoszenia wraz z klauzulą RODO można wysłać wraz z pracami konkursowymi. Termin wysyłki prac (wyłącznie drogą internetową) – do 31 maja 2020 roku.

6. Jak wybrać zadania i ile prac trzeba wysłać?

MAŁY OPIS, JAK TO DZIAŁA CZYLI JAK WYBIERAMY ZADANIA
oraz  jak praktycznie podchodzimy do konkursu

KROK 1. ZADANIE OBOWIĄZKOWE – projekt znaczka – to zadanie

wykonuje każda szkoła i przesyła jedną, najlepszą pracę

– na przykład ogłaszamy konkurs i każde dziecko wykonuje pracę – można w ramach zajęć z plastyki, polskiego, religii, historii…

Wybieramy jedną, najlepszą i tylko ją przesyłamy do Stowarzyszenia.

KROK 2. WYBIERAMY 4 ZADANIA z pozostałych 9.

Wybieramy 4 zadania, które odpowiadają naszym możliwościom, uwzględniają wiek dzieci i inne warunki.

OTO PRZYKŁADOWY WYBÓR ZADAŃ SZKOŁY XXX  – zadania są tutaj  poznajprymasatysiaclecia.pl

zadanie nr 2. „Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski. Listy, wiersze w formie papierowej (skan, zdjęcie).

Ogłaszamy konkurs, dzieci oddają prace, nauczyciele wybierają najlepsze, szkolna komisja wybiera jedną, najlepszą, robi skan lub zdjęcie.

zadanie 4. Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: „Człowiek niezwykłej miary”.
( przesłane elektronicznie np. poprzez Wetransfer)
– opracowanie przez szkołę jednej prezentacji (maksymalnie 3 minuty).

Można na przykład zrobić 3 prezentacje w trzech klasach i wybrać najlepszą. Przesyłamy jedną.

zadanie nr 6. Konkurs plastyczny pt. „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”.
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

– dzieci wykonują prace w ramach lekcji, nauczyciele wybierają najlepsze z każdej klasy, szkoła przesyła jedną pracę, wybraną wewnętrznie. Skan lub zdjęcie pracy przesłane do Stowarzyszenia elektronicznie (może Wetransfer, może dysk Google?)

zadanie nr 8. Opracowanie oryginalnego scenariusza zajęć wychowawczo – profilaktycznych w oparciu o Dekalog Patrona.
Scenariusz zajęć.
– opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”, realizacja zajęć.

Dzisiaj zajęcia realizowane są online. Do scenariusza można dodać opis realizacji, może zdjęcie komputera z twarzami dzieci? Może da to obraz sytuacji i realny wymiar realizacji zadania? 

KROK 3. PODSUMOWANIE i wysyłka

Wybraliśmy po jednej najlepszej pracy z każdej z 4 kategorii oraz obowiązkowy 1 projekt znaczka.

Przesyłamy 5 prac – każda z innej kategorii – uznanych przez szkołę za najlepsze. Dodajemy kartę zgłoszenia do konkursu i potrzebne zgody. Dokumenty do pobrania są tutaj: poznajprymasatysiaclecia.pl

EFEKT:

Stowarzyszenie otrzymuje od każdej szkoły po 5 prac, jedną z projektem znaczka, 4 różne prace, wybrane przez szkołę – z 4 kategorii po jednej pracy. Koniecznie z  opisem, która praca jest w jakiej kategorii oraz ze zgłoszeniem szkoły.

7. Co zrobić, jeśli rodzice nie mogą zeskanować zgody?

Jeśli rodzice nie mogą w obecnej sytuacji zrobić skanu  podpisanej zgody lub dostarczyć szkole oryginału, prosimy o przesłanie zdjęcia podpisanej zgody.

8. Czy zmiana terminu beatyfikacji ma wpływ na przebieg konkursu?

Projekt odbywa się niezależnie od uroczystości beatyfikacyjnych i jest kontynuowany jako element przygotowań do tego wydarzenia. Jego przebieg nie zmienia się.

9. Co zrobić, jeśli rodzice nie mogą wydrukować oświadczenia?

Można napisać oświadczenie odręcznie i przesłać zdjęcie podpisanego dokumentu. Szkoła może wydrukować dokument i dołączyć zdjęcie podpisanego oświadczenia (bez przepisywania całej treści przez rodzica).

10. Zadanie 7. – czy należy wykonać 2 plakaty w dwóch tematach? Ile prac przesłać na konkurs?

Zadanie brzmi: 7. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pogrupowanych wg tematów: a) Ojczyzna, naród, patriotyzm; b) rodzina, dom, człowiek.
– uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem,
–  prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

Uczeń wybiera tematykę a) lub b) i wykonuje jeden plakat. Szkoła ocenia wszystkie plakaty łącznie, wybiera jeden najlepszy (albo z grupy a, albo b) i przesyła tylko jedną pracę konkursową.

11. Czy uczeń pełnoletni musi mieć oświadczenie rodziców?

Pełnoletni uczeń może sam podpisać oświadczenie.

12. Czy można jeszcze zgłosić prace, jeśli nie została wysłana ankieta? Nie mieliśmy w planie udziału w uroczystości.

W konkursie może również brać udział szkoła, która nie będzie uczestniczyła w uroczystości beatyfikacji. Cały czas można zgłaszać udział w konkursie, przesyłając ankietę – z zaznaczeniem, że nie biorę udziału w uroczystości albo przesłać zgłoszenie udziału w konkursie, wraz z pracami. Termin to 31 maja 2020 roku! dokumenty do pobrania są w odpowiedniej zakładce.

13. Co zrobić, jeśli chcemy wziąć udział, ale w ostatniej chwili i nie damy rady do 31 maja?

Prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do nas, do Stowarzyszenia i zapytanie. Wszystkie sytuacje rozpatrujemy indywidualnie. Zależy nam,  aby pomimo trudności każda szkoła miała szansę wziąć udział w projekcie. Porozmawiamy o tym, znajdziemy rozwiązanie.

14. Kiedy zostaną przedstawione nagrodzone prace oraz przyznane nagrody?

W związku z sytuacją epidemiologiczną, uroczyste zamknięcie projektu nastąpi 28.10.2020 w trybie online. To zapewni w bezpieczny  udział wszystkich zainteresowanych.

Data jest nieprzypadkowa –  to rocznica powrotu Prymasa z więzienia.