Przedłużamy termin nadsyłania prac

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, za przesyłane prace!

Biorąc pod uwagę  pytania i prośby niektórych szkół oraz obecne utrudnienia organizacyjne, przesuwamy termin nadsyłania prac na 31 maja 2020 roku.

Oczekujemy beatyfikacji i nowego terminu uroczystości, przygotowując się do niej także poprzez prowadzenie projektu “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”.

Przypominamy, że w konkursie mogą również brać udział te szkoły, które nie zadeklarowały przyjazdu na beatyfikację i nie przesłały ankiety beatyfikacyjnej. Zapraszamy!

Jeszcze raz podkreślamy, że oczekujemy pięciu prac przesłanych elektronicznie, po jednej z każdego zadania. Szkoła wybiera cztery zadania i przekazuje do konkursu najlepsze prace z każdej kategorii: cztery wybrane zadania plus piąte obowiązkowe – projekt znaczka.

Jeśli rodzice nie mogą wysłać skanu lub dostarczyć oryginału oświadczenia, prosimy o zdjęcie. Może być to ręcznie spisany dokument, jeżeli rodzice mają trudności z jego wydrukowaniem.

Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszych stron na Facebooku, gdzie umieszczane są dodatkowe informacje:  Szkoły Prymasa Wyszyńskiego oraz Poznaj Prymasa Tysiąclecia .

Prosimy o pytania, pozostajemy Waszym  pogotowiem konkursowym!