POGOTOWIE KONKURSOWE

Dziękujemy za Wasz trud i zaangażowanie.

W związku z trwającą sytuacją i nowymi warunkami pracy, chcemy prosić Was o dużą otwartość w kontaktach z nami, o zadawanie pytań i dzielenie się informacjami na temat ewentualnych trudności w realizacji konkursowych zadań. Służymy pomocą, radą, informacją.

Prosimy o kontakt. Piszcie. Będziemy indywidualnie udzielać wskazówek. Wyjaśnimy i pomożemy.

Jesteśmy Waszym pogotowiem konkursowym, informacyjnym i ratunkowym w sprawach projektu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”!

Zachęcamy do zaglądania na Facebook tu i tu

Dzisiaj jeszcze przypominamy i wyjaśniamy najważniejsze kwestie, które rodzą wątpliwości:

  1. Obecnie przesyłamy wszystko wyłącznie elektronicznie (skan, zdjęcie, prezentacja, film)

– poprzez email albo platformę do przesyłania większych plików jak np. Wetransfer,  albo poprzez dysk Google i inne narzędzia tego typu.

Jeśli macie kłopoty z wysłaniem lub nie macie pewności,  jak będzie najlepiej wysłać – prosimy o kontakt!

– duże formaty i brak odpowiedniego  skanera? – można wykonać zdjęcie, nawet aparatem telefonicznym i przesłać je.

  1. Ile prac wysyłać? TYLKO 5!  Po jednej z każdego zadania.

– 1 zadanie obowiązkowe – nr 10, projekt znaczka, najlepsza praca wybrana przez Was!

–  4 zadania wybrane z pozostałych 9. Po jednej pracy, najlepszej, wybranej przez szkołę z każdego z 4 zrealizowanych zadań.

– Dodajemy kartę zgłoszenia do konkursu i opis, do którego zadania należy praca – wraz ze zgodami – dokumenty do pobrania są tutaj:

MAŁY OPIS, JAK TO DZIAŁA CZYLI JAK WYBIERAMY ZADANIA
oraz  jak praktycznie podchodzimy do konkursu

KROK 1. ZADANIE OBOWIĄZKOWE – projekt znaczka – to zadanie

wykonuje każda szkoła i przesyła jedną, najlepszą pracę

– na przykład ogłaszamy konkurs i każde dziecko wykonuje pracę – można w ramach zajęć z plastyki, polskiego, religii, historii…

Wybieramy jedną, najlepszą i tylko ją przesyłamy do Stowarzyszenia.

KROK 2. WYBIERAMY 4 ZADANIA z pozostałych 9.

Wybieramy 4 zadania, które odpowiadają naszym możliwościom, uwzględniają wiek dzieci i inne warunki.

OTO PRZYKŁADOWY WYBÓR ZADAŃ SZKOŁY XXX  – zadania są tutaj  poznajprymasatysiaclecia.pl

zadanie nr 2. „Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski. Listy, wiersze w formie papierowej (skan, zdjęcie).

Ogłaszamy konkurs, dzieci przesyłają prace, nauczyciele wybierają najlepsze, szkolna komisja wybiera jedną, najlepszą, robi skan lub zdjęcie,, albo pliki jpg czy pdf.

zadanie 4. Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: „Człowiek niezwykłej miary”.
( przesłane elektronicznie np. poprzez Wetransfer)
– opracowanie przez szkołę jednej prezentacji (maksymalnie 3 minuty).

Można na przykład zrobić 3 prezentacje w trzech klasach i wybrać najlepszą. Przesyłamy jedną.

zadanie nr 6. Konkurs plastyczny pt. „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”.
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

– dzieci wykonują prace w ramach lekcji, nauczyciele wybierają najlepsze z każdej klasy, szkoła przesyła jedną pracę, wybraną wewnętrznie. Skan lub zdjęcie pracy przesłane do Stowarzyszenia elektronicznie (może Wetransfer, może dysk Google?)

zadanie nr 8. Opracowanie oryginalnego scenariusza zajęć wychowawczo – profilaktycznych w oparciu o Dekalog Patrona.
Scenariusz zajęć.
– opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”, realizacja zajęć.

Dzisiaj zajęcia realizowane są online. Do scenariusza można dodać opis realizacji, może zdjęcie komputera z twarzami dzieci? Może da to obraz sytuacji i realny wymiar realizacji zadania? 

KROK 3. PODSUMOWANIE i wysyłka

Wybraliśmy po jednej najlepszej pracy z każdej z 4 kategorii oraz obowiązkowy 1 projekt znaczka.

Przesyłamy 5 prac – każda z innej kategorii – uznanych przez szkołę za najlepsze. Dodajemy kartę zgłoszenia do konkursu i potrzebne zgody. Dokumenty do pobrania są tutaj: poznajprymasatysiaclecia.pl

EFEKT:

Stowarzyszenie otrzymuje od każdej szkoły po 5 prac, jedną z projektem znaczka, 4 różne prace, wybrane przez szkołę – z 4 kategorii po jednej pracy. Koniecznie z  opisem, która praca jest w jakiej kategorii oraz ze zgłoszeniem szkoły.