OCZEKUJEMY WASZYCH PRAC

Do 15 maja czekamy na Wasze prace.

Konkurs trwa cały czas. 

Przesyłajcie prace wyłącznie poprzez Internet (np. wetransfer) i pocztę e-mail: zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

Przypominamy:

każda szkoła, która zgłasza udział w konkursie poprzez przesłanie ankiety beatyfikacyjnej, sama decyduje, jakie 4 kategorie z 10 zaproponowanych będą konkursowymi oraz obowiązkowo realizuje zadanie nr 10 (projekt znaczka). Szkoła wybiera po jednej pracy z każdej z tych 5 kategorii  i przesyła 5 najlepszych prac – po jednej z 4 wybranych przez siebie kategorii oraz jedną obowiązkową. Przy każdej z prac szkoła określa kategorię, w jakiej zgłoszona jest praca. Do tych 5 prac (przesłanych obecnie wyłącznie elektronicznie) należy dołączyć kartę zgłoszenia w konkursie z klauzulą RODO. Karta oraz dane kontaktowe znajdują się tu:  https:  //poznajprymasatysiaclecia.pl/, w zakładkach „Zadania projektu” oraz „Dokumenty do pobrania”.

Aktualności śledźcie na FB tu:   i tu