POGOTOWIE KONKURSOWE

Dziękujemy za Wasz trud i zaangażowanie.

W związku z trwającą sytuacją i nowymi warunkami pracy, chcemy prosić Was o dużą otwartość w kontaktach z nami, o zadawanie pytań i dzielenie się informacjami na temat ewentualnych trudności w realizacji konkursowych zadań. Służymy pomocą, radą, informacją.

Prosimy o kontakt. Piszcie. Będziemy indywidualnie udzielać wskazówek. Wyjaśnimy i pomożemy.

Jesteśmy Waszym pogotowiem konkursowym, informacyjnym i ratunkowym w sprawach projektu „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”!

Zachęcamy do zaglądania na Facebook tu i tu

Dzisiaj jeszcze przypominamy i wyjaśniamy najważniejsze kwestie, które rodzą wątpliwości:

  1. Obecnie przesyłamy wszystko wyłącznie elektronicznie (skan, zdjęcie, prezentacja, film)

– poprzez email albo platformę do przesyłania większych plików jak np. Wetransfer,  albo poprzez dysk Google i inne narzędzia tego typu.

Jeśli macie kłopoty z wysłaniem lub nie macie pewności,  jak będzie najlepiej wysłać – prosimy o kontakt!

– duże formaty i brak odpowiedniego  skanera? – można wykonać zdjęcie, nawet aparatem telefonicznym i przesłać je.

  1. Ile prac wysyłać? TYLKO 5!  Po jednej z każdego zadania.

– 1 zadanie obowiązkowe – nr 10, projekt znaczka, najlepsza praca wybrana przez Was!

–  4 zadania wybrane z pozostałych 9. Po jednej pracy, najlepszej, wybranej przez szkołę z każdego z 4 zrealizowanych zadań.

– Dodajemy kartę zgłoszenia do konkursu i opis, do którego zadania należy praca – wraz ze zgodami – dokumenty do pobrania są tutaj:

MAŁY OPIS, JAK TO DZIAŁA CZYLI JAK WYBIERAMY ZADANIA
oraz  jak praktycznie podchodzimy do konkursu

KROK 1. ZADANIE OBOWIĄZKOWE – projekt znaczka – to zadanie

wykonuje każda szkoła i przesyła jedną, najlepszą pracę

– na przykład ogłaszamy konkurs i każde dziecko wykonuje pracę – można w ramach zajęć z plastyki, polskiego, religii, historii…

Wybieramy jedną, najlepszą i tylko ją przesyłamy do Stowarzyszenia.

KROK 2. WYBIERAMY 4 ZADANIA z pozostałych 9.

Wybieramy 4 zadania, które odpowiadają naszym możliwościom, uwzględniają wiek dzieci i inne warunki.

OTO PRZYKŁADOWY WYBÓR ZADAŃ SZKOŁY XXX  – zadania są tutaj  poznajprymasatysiaclecia.pl

zadanie nr 2. „Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski. Listy, wiersze w formie papierowej (skan, zdjęcie).

Ogłaszamy konkurs, dzieci przesyłają prace, nauczyciele wybierają najlepsze, szkolna komisja wybiera jedną, najlepszą, robi skan lub zdjęcie,, albo pliki jpg czy pdf.

zadanie 4. Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: „Człowiek niezwykłej miary”.
( przesłane elektronicznie np. poprzez Wetransfer)
– opracowanie przez szkołę jednej prezentacji (maksymalnie 3 minuty).

Można na przykład zrobić 3 prezentacje w trzech klasach i wybrać najlepszą. Przesyłamy jedną.

zadanie nr 6. Konkurs plastyczny pt. „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”.
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

– dzieci wykonują prace w ramach lekcji, nauczyciele wybierają najlepsze z każdej klasy, szkoła przesyła jedną pracę, wybraną wewnętrznie. Skan lub zdjęcie pracy przesłane do Stowarzyszenia elektronicznie (może Wetransfer, może dysk Google?)

zadanie nr 8. Opracowanie oryginalnego scenariusza zajęć wychowawczo – profilaktycznych w oparciu o Dekalog Patrona.
Scenariusz zajęć.
– opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”, realizacja zajęć.

Dzisiaj zajęcia realizowane są online. Do scenariusza można dodać opis realizacji, może zdjęcie komputera z twarzami dzieci? Może da to obraz sytuacji i realny wymiar realizacji zadania? 

KROK 3. PODSUMOWANIE i wysyłka

Wybraliśmy po jednej najlepszej pracy z każdej z 4 kategorii oraz obowiązkowy 1 projekt znaczka.

Przesyłamy 5 prac – każda z innej kategorii – uznanych przez szkołę za najlepsze. Dodajemy kartę zgłoszenia do konkursu i potrzebne zgody. Dokumenty do pobrania są tutaj: poznajprymasatysiaclecia.pl

EFEKT:

Stowarzyszenie otrzymuje od każdej szkoły po 5 prac, jedną z projektem znaczka, 4 różne prace, wybrane przez szkołę – z 4 kategorii po jednej pracy. Koniecznie z  opisem, która praca jest w jakiej kategorii oraz ze zgłoszeniem szkoły.

ŻYCZENIA  

 

„Wnieście do Waszych rodzin ducha wzajemnej miłości, pokoju i współdziałania. Jesteście sobie ku pomocy!”

Niech te słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego będą nam światłem w tym dziwnym, trudnym, niezwykle ciężkim dla każdego czasie.

Życząc Wam i Waszym bliskim szczęśliwych Świąt Wielkanocnych, przypomnijmy sobie jeszcze jakże aktualne słowa Prymasa: „Wyjątkowe sytuacje zdołają nas uleczyć z choroby ludzi nasyconych, która pozbawia nas zdolności oceny prawdziwej wartości łyżki strawy i kromki zeschłego chleba.”

Pamiętajmy, że pomimo wszystko zawsze Wielkanoc jest czasem nadziei i zwycięstwa.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

OCZEKUJEMY WASZYCH PRAC

Do 15 maja czekamy na Wasze prace.

Konkurs trwa cały czas. 

Przesyłajcie prace wyłącznie poprzez Internet (np. wetransfer) i pocztę e-mail: zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

Przypominamy:

każda szkoła, która zgłasza udział w konkursie poprzez przesłanie ankiety beatyfikacyjnej, sama decyduje, jakie 4 kategorie z 10 zaproponowanych będą konkursowymi oraz obowiązkowo realizuje zadanie nr 10 (projekt znaczka). Szkoła wybiera po jednej pracy z każdej z tych 5 kategorii  i przesyła 5 najlepszych prac – po jednej z 4 wybranych przez siebie kategorii oraz jedną obowiązkową. Przy każdej z prac szkoła określa kategorię, w jakiej zgłoszona jest praca. Do tych 5 prac (przesłanych obecnie wyłącznie elektronicznie) należy dołączyć kartę zgłoszenia w konkursie z klauzulą RODO. Karta oraz dane kontaktowe znajdują się tu:  https:  //poznajprymasatysiaclecia.pl/, w zakładkach „Zadania projektu” oraz „Dokumenty do pobrania”.

Aktualności śledźcie na FB tu:   i tu 

KONKURS TRWA pomimo kwarantanny

 

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i pytaniami z Państwa strony pragniemy poinformować, że konkurs

“Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

odbywa się pomimo trwającej kwarantanny. 

Dziękujemy za przesłane przez Państwa ankiety.

Znajduje się w nich również deklaracja udziału Państwa szkoły w konkursie oraz dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za współpracę.

Bardzo prosimy o przesłanie ankiet również w przypadku, jeśli szkoła nie planuje przyjazdu na beatyfikację, a chce wziąć udział w projekcie – z kontaktem do osoby odpowiedzialnej za konkurs. 

 Czekamy na pozostałe wypełnione ankiety do 15 kwietnia.

Niektórzy z Państwa obawiają się, czy pandemia nie wpłynie na decyzję o terminie beatyfikacji lub na formę uroczystości. Na razie nie mamy żadnych informacji od głównego organizatora. Jeśli tylko nastąpi jakaś zmiana, niezwłocznie Państwa powiadomimy.

KOMUNIKAT

na temat konkursu

“Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

1. W związku z zaistniałą sytuacją i zaleceniami Rządu, prosimy o nieprzesyłanie prac tradycyjną pocztą, a wyłącznie na adres e-mail: zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

Jeśli niektóre prace bądź ich elementy nie mogą być przesłane elektronicznie, prosimy o wstrzymanie się z tradycyjną wysyłką.

W miarę możliwości  zachęcamy do przesyłania zdjęć, skanów, dokumentacji prac, filmów np. przez Wetransfer lub inne narzędzia pozwalające na przekazywanie dużych plików

2. Przedłużamy termin składania prac do 15 maja 2020 roku. 

3. Zachęcamy Państwa do przesyłania prac na bieżąco. Konkurs trwa!

4.Odnośnie planowanego spotkania w kwietniu – powiadomimy Państwa osobnym komunikatem, w jaki sposób je zrealizujemy, w zależności od bieżącej sytuacji w kraju.

5. Proponujemy zmodyfikowanie form niektórych zadań konkursowych, dostosowując je do obecnych warunków. Można uniknąć spotkań w realnym świecie.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami. Dotyczy to realizacji zadań nr 1,3, 5    opis zadań

6. Zachęcamy Państwa do śledzenia  informacji o konkursie zarówno na stronie www, jak i na Facebooku.

Można nas polubić i dostawać wiadomości na bieżąco:
na Facebooku aktualności dotyczące konkursu zamieszczamy tutaj: poznajprymasatysiaclecia

#zostanwdomu i siej to, co najlepsze 

Zostajemy w domu. Pracujemy, uczymy się, uczymy innych. Robimy, co możemy. Przygotowujemy się również do naszego projektu. To także czas na twórcze myślenie, poszukiwanie, planowanie.

Na naszej stronie Facebooka poznajprymasatysaiclecia.pl   piszemy o aktualnościach związanych z projektem, dzielimy się najnowszymi informacjami. Zapraszamy do polubienia nas, podobnie jak strony Stowarzyszenia na Facebooku.

Dzisiaj zostały przypomniane na stronie ks. Piotra Pawlukiewicza jakże aktualne słowa Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Polubiliśmy je bardzo:

Pozwólcie, dzieci Boże, że wspomnę na osobiste doświadczenia z pierwszych dni II wojny światowej. Znajdowałem się wtedy niedaleko Dęblina, na polach, w miejscowości zwanej Irena. Tak się złożyło, że spowiadałem żołnierzy w okopie. Prosili mnie o to. Jeden z nich płakał jak dziecko i mówił mi: Proszę księdza, co ci Niemcy z nami zrobili! Pocieszałem go, jak umiałem. W pewnej odległości widziałem rolnika, który obsiewał pole zbożem. Myślałem sobie: wszyscy uciekają, wszyscy się boją, ubezpieczają, samoloty bombowe nad drogą, a ten spokojnie sieje… Gdy wyspowiadałem żołnierzy, podszedłem do niego. Spytał mnie: Ksiądz się boi? – Odpowiedziałem: A pan się boi? Dziwię się, że pan się nie boi, bo ja się boję. Ale zastanawia mnie to, że pan wsiewa zboże w ziemię, gdy wszyscy uciekają. – A on na to: Proszę księdza, jak to zboże zostawię w spichlerzu, spłonie. A gdy je wrzucę w ziemię, wpierw czy później ktoś z niego chleb będzie jadł. Zapadła mi głęboko w pamięć przedziwna mądrość tego siewcy.

Kardynał Stefan Wyszyński

KOMUNIKAT

W odpowiedzi na pytania, przesyłamy bieżące informacje dotyczące projektu “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”.

 1. W związku z pytaniami o możliwość uczestniczenia w projekcie uczniów klas młodszych, dopuszczamy regulaminowo do udziału również dzieci poniżej klasy szóstej, bez względu na wiek. Jednocześnie informujemy, że nie tworzymy nowej kategorii wiekowej i wszystkie prace będą oceniane łącznie.

2.  Wyjaśniamy, że każda szkoła, która zgłasza udział w konkursie poprzez przesłanie ankiety beatyfikacyjnej, sama decyduje, jakie 4 kategorie z 10 zaproponowanych będą konkursowymi oraz obowiązkowo realizuje zadanie nr 10 (projekt znaczka). Szkoła wybiera po jednej pracy z każdej z tych 5 kategorii  i  przesyła 5 najlepszych prac – po jednej z 4 wybranych przez siebie kategorii oraz jedną obowiązkową. Przy każdej z prac szkoła określa kategorię, w jakiej zgłoszona jest praca. Do tych 5 prac (przesłanych łącznie elektronicznie lub tradycyjną pocztą) należy dołączyć kartę zgłoszenia w konkursie z klauzulą RODO.

Karta oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie
https://poznajprymasatysiaclecia.pl/,  w zakładkach “Zadania projektu” oraz “Dokumenty do pobrania”.

3. W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju, przedłużamy termin przesyłania ankiet do 31 marca 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że przyjmujemy wypełnione ankiety cały czas i można je przesyłać na adres: zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

4. Odpowiedzi na pojawiające się pytania będą zamieszczane w zakładce “Pytania i odpowiedzi” na stronie projektu www.poznajprymasatysiaclecia.pl

5. Zachęcamy ponadto do wejścia i polubienia naszych stron na Facebooku, gdzie będą zamieszczane aktualności związane z beatyfikacją oraz z projektem “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

 

OPIS   ZADAŃ

Projekt  “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”  skierowany jest do szkół i placówek oświatowych noszących imię Prymasa.  Polega on na realizacji 5 z 10 zaproponowanych zadań, w tym jednego obowiązkowego dla wszystkich uczestników. 

Projekt ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie idei bliskich Prymasowi Tysiąclecia, którego  życie i dzieło nierozerwalnie związane jest z polską historią, walką o wolność i niepodległość ojczyzny.

Projekt koncentruje się na upowszechnianiu wiedzy o historii Polski i dziedzictwie narodowym, a także wzmacnianiu wspólnoty Polaków.  Prymas Wyszyński, wielki patriota i charyzmatyczny duchowny, niósł w swoim posłaniu naukę o najwyższych wartościach moralnych, etycznych i społecznych. Podczas swoich pielgrzymek po różnych regionach Polski pozostawił w pamięci wiernych wspomnienia i pamiątki, które do dziś są świadectwem Jego żywej obecności. Przypominał Polakom o poszanowaniu godności i praw człowieka, prawie do wolności, do pracy i prawie do zrzeszania się. W swojej myśli społecznej wiele miejsca poświęcił sprawom związanym z narodem, miejscem pracy w życiu człowieka, rolą kobiety we współczesnym społeczeństwie i znaczeniem rodziny.

Jakie są założenia i zadania projektu?   

Każda z  220 szkół noszących imię Prymasa Wyszyńskiego otrzymuje  zaproszenie do wykonania 5 z 10 zaproponowanych zadań, wśród których jedno jest obowiązkowe. Udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

UWAGA: Każda szkoła wybiera i przesyła tylko jedno, ocenione przez siebie jako najlepsze, z każdego z 5 zrealizowanych zadań (w tym obowiązkowe). Prace muszą zostać przesłane najpóźniej 30.04.2020.

Kryteria oceny prac:

    • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
    • bogactwo i różnorodność działań i treści,
    • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
    • wyraz artystyczny.

Do 10 zadań należą:

1. Apel, inscenizacja lub inna uroczystość poświęcona Patronowi Szkoły. Zdjęcia z opisem lub krótkie filmy – maksymalnie 10 minut; materiały przesłane w formie elektronicznej.
– opracowanie przez uczniów i nauczycieli scenariusza uroczystości, przygotowanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów, nagłośnienia, przydzielenie ról uczniom, próby artystyczne, przygotowanie zaproszeń dla gości – przedstawicieli społeczności lokalnej, realizacja i udokumentowanie wydarzenia.

2. “Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski.                     Listy, wiersze w formie papierowej. 

3. Odszukanie świadka życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przeprowadzenie z nim wywiadu.
Zdjęcia z opisem, nagranie audialne lub filmowe.
– nawiązanie kontaktu z lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu odszukania świadków życia i działalności Prymasa Wyszyńskiego, przeprowadzenie wywiadu, wykonanie pamiątkowych zdjęć lub nagranie filmu. (maksymalnie 10 minut)

4. Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: “Człowiek niezwykłej miary”.
Płyta z prezentacją.
– opracowanie przez szkoły prezentacji i przesłanie jej na adres wskazany przez Stowarzyszenie, (maksymalnie 3 minuty)
– najlepsze prezentacje zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

5. Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej “Śladami naszego Patrona”.    Zdjęcia z opisem, mapa.
– opracowanie przez uczniów planu i regulaminu wycieczki, przejście ścieżką edukacyjną przez uczniów z nauczycielami i rodzicami, udokumentowanie wycieczki (zdjęcia, krótkie filmy) wraz z wykonaną przez uczniów załączoną mapą.

6. Konkurs plastyczny pt. “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”.
Prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

7. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pogrupowanych wg tematów: a) Ojczyzna, naród, patriotyzm; b) rodzina, dom, człowiek.
– uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem,
–  prace plastyczne w formacie A3, technika dowolna, podpisane: tytuł, autor, szkoła, klasa, opiekun.

8. Opracowanie oryginalnego scenariusza zajęć wychowawczo – profilaktycznych w oparciu o Dekalog Patrona.
Scenariusz zajęć.
– opracowanie scenariusza zajęć w oparciu o “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”, realizacja zajęć,
– wyróżnione scenariusze zostaną umieszczone w Banku Pomysłów na stronie Stowarzyszenia.

9. Opracowanie wzoru certyfikatu przyznawanego szkole za udział w projekcie upamiętniającym beatyfikację Patrona.
Wzór certyfikatu w formacie A3, technika dowolna.
– uczniowie opracowują wzór certyfikatu związanego tematycznie z beatyfikacją Prymasa Wyszyńskiego i realizowanym projektem, 
– prezentacja wybranych pomysłów na stronie Stowarzyszenia,
–  uhonorowanie najlepszego pomysłu jako wzoru pamiątkowego certyfikatu wręczanego szkołom.

10. Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość beatyfikacji.     ZADANIE OBOWIĄZKOWE
Praca plastyczna w formacie A4, technika dowolna. 
– wykonanie przez uczniów projektu znaczka pocztowego.

Wszystkie prace plastyczne, zdjęcia, nagrania, projekty, scenariusze itd. powinny zostać przesłane na adres wskazany poniżej przez Stowarzyszenie i oceniane będą przez zespół zadaniowy Stowarzyszenia. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas spotkania w Warszawie, gdzie jednocześnie nastąpi  wręczenie podziękowań i certyfikatów. Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie Stowarzyszenia.

Terminy realizacji projektu:

2.03.2020 – ogłoszenie projektu na stronie Stowarzyszenia i stronie internetowej projektu.

31.03.2020 – 15.05.2020 – przesyłanie zrealizowanych zadań przez uczestników projektu do Stowarzyszenia. 

Prosimy o przesyłanie materiałów w formie elektronicznej  na adres email : zarzadwyszynskistowarzyszenie@gmail.com

Prosimy o przesłanie materiałów w formie tradycyjnej (papierowej) na adres pocztowy:
Brzóza Królewska 473
37-307 Leżajsk

z dopiskiem: 

„PRYMAS WYSZYŃSKI – CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY”

25.05.2020 – ogłoszenie laureatów.

13.06.2020 – uroczyste spotkanie podsumowujące projekt i wręczenie nagród.

Miejsce spotkania podsumowującego: 

Mt5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Augusta Hlonda 1   

Uczestnicy spotkania organizują przyjazd na własny koszt.

Przesłane prace pozostają w dyspozycji organizatora.

Karta zgłoszenia do konkursu “Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary” z KLAUZULĄ RODO  (obowiązkowe do przesłania wraz z pracą konkursową) 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Patronat honorowy: